Našemu centru byl nabídnut výtěžek z nádherného benefičního koncertu chrámového sboru, který se uskutečnil 27. 4. 2014 v Kostele sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu.