V médiích často slyšíme jen negativní informace, ale skutečnost dokáže být i jiná. Například naše už dvouletá práce s lidmi, kteří byli a jsou ochotni přinášet druhým radost, úsměvy a někdy i přátelství, třebaže by jim tito lidé mohli být lhostejnými. Jsou to naši milí dobrovolní pracovníci Maltézské pomoci. Bez jejich nadšení a ochoty by se činnost této organizace nemohla v Přerově tak bohatě rozvíjet a slavit dnes již výročí dvouletého působení, které mnohým přineslo ledacos dobrého.

V zahajovacím roce 2012 dobrovolníci strávili s našimi klienty 568 hodin a v uplynulém roce 2013 to bylo již obdivuhodných 1.368 hodin!!

Klienti, jimž byly tyto hodiny věnovány, jsou:

-          obyvatelé Domova pro seniory v Přerově,

-          klienti Charity Přerov,

-          klienti Centra setkávání v Přerově,

-          klienti Sdružení Alfa handicap.

Kromě pravidelných návštěv se naši dobrovolníci zapojili i do jednorázových aktivit,  z nichž nejvýznamnějšími byly:

– pomoc rodinám, které dlouhodobě pečují o nemocné,

– pomoc při přípravě a organizaci akce Alfa olympiády pro zdravotně postižené,

– pomoc zdravotně postiženým na Velehradě při organizaci Celostátního setkání vozíčkářů,

– pomoc na večírku pro zdravotně postižené v Městském domě v Přerově.

Naše aktivity se budou i nadále zaměřovat na pomoc osamělým seniorům, podporu seniorů při zachování aktivního způsobu života, solidarity mezi generacemi a další rozvoj dobrovolnické činnosti. Velice nás těší kladné hodnocení, kterého jsme se dosud dočkali a věříme, že se nám podaří dobrovolnou činnost i nadále zlepšovat a zdokonalovat. Je vidět, že i v dnešní uspěchané době se najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým. Právem jim patří UZNÁNÍ A VELKÉ DÍKY.

 

Jitka Bílková, koordinátorka Maltézské pomoci v Přerově