Vážení přátelé a příznivci Maltézské pomoci,

uběhnul další měsíc a u nás se toho mnoho událo. Máme, na rozdíl od veřejných sdělovacích prostředků, samé dobré zprávy. V řádných termínech jsme odevzdali všechna vyúčtování dotací z roku 2013 (za rok 2013 to bylo 61 různých dotací). Proběhl audit společnosti, který provedl s náročností jemu vlastní Ing. Pavel Lelek. Dopadli jsme dobře a tento týden dostaneme výsledek auditu. Máme hotovou účetní závěrku a odeslané daňové přiznání.

Naše příjmy v roce 2013 byly 16,5 mil Kč a skončili jsme s vyrovnaným rozpočtem. Za rok 2013 jsme poskytli celkem 43793 hodin osobní asistence klientům a to díky našim 80-ti vyškoleným asistentům a asistentkám.  Našich 516 dobrovolníků odpracovalo během roku 15689 hodin.

Do roku 2014 jsme vstoupili velmi dobře, zejména díky navýšení dotací z MPSV. Zde se nám vyplatila naše snaha o poskytování kvalitních služeb, která byla oceněna při kontrolách v jednotlivých centrech a zejména prokazatelný růst poskytovaných sociálních služeb ve všech našich centrech.

Možná se Vám zdá, že hovoříme jen o dotacích s shánění peněz. Ale pokud chcete pomáhat potřebným, musíte na to mít prostředky. Proto se přibližně čtyři pracovníci starají jen o peníze a administrativu, aby se zbývajících 96 zaměstnanců mohlo zabývat pouze sociální pomocí.

Všechna města, kde působíme, nám poskytla finanční podporu. Děkujeme. Ministerstvo vnitra nám poskytlo na podporu dobrovolnických projektů 388 tis Kč. To je skvělé, bez něj by s dobrovolnickými projekty byl asi konec. Děkujeme drobným dárcům, kteří nám pravidelně přispívají. Jejich podpora je velmi důležitá, protože vidíme, jak se o nás zajímají. Velmi děkujeme paní D., která nám pravidelně zasílá vysokou částku na podporu seniorů v Praze. Děkujeme za dar z Diplomatického bazaru na dopravu zdravotně postižených dětí do škol, děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci za dar na podporu seniorů.

V současnosti připravujeme úplné manuály pro poskytování dobrovolnických služeb, které budou platit ve všech centrech maltézské pomoci, koordinaci má na starosti naše olomoucké centrum. V Praze se připravuje obdobný manuál pro osobní asistenci. Pracujeme na vylepšení elektronické docházky zaměstnanců, která bude přímo napojena na mzdový systém. Již jsme zavedli přímý převod plateb klientů osobní asistence do účetnictví. Připravujeme řadu dalších systémových vylepšení, protože jsme již poměrně velká společnost s celorepublikovým dosahem.

Držte nám prosím všichni palce, pomožte i modlitbou, aby té nadšené skupině spolupracovníků, kteří budují Maltézskou pomoc ještě dlouho vydržel její elán i nápady.

 

(MiŠ)