Dobrovolníci olomouckého centra Maltézské pomoci z programu „Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny“ se setkali ve dnech 11. a 12.  dubna na vzdělávacím kurzu. Kurz by věnován především začínajícím dobrovolníkům, ale i ti, kteří se do našich dobrovolnických aktivit zapojili již dříve, se mohli dovědět opět něco nového.

Program zahájil pátek v podvečer vedoucí našeho centra ThLic. Michal Umlauf. Představil dobrovolníkům Maltézskou pomoc, její historii a současnost a aktuální činnosti. Po této prezentaci následovalo „dobrovolnické minimum“ – informace o právech a povinnostech dobrovolníka, o náležitostech smlouvy nebo o konkrétních situacích, se kterými se dobrovolník může setkat.

Během sobotního dopoledne seznámil Bc. Pavel Vítek dobrovolníky se základy Kids‘ Skills – přístupem zaměřeným na řešení při práci s dětmi, jejich rodiči a celou komunitou.

Odpoledne bylo věnováno laické první pomoci. Nejdříve Mgr. Markéta Zigová popsala, jak by se mělo postupovat v různých situacích, které vyžadují první pomoc, a na závěr došlo i na praktické ukázky a nácvik resuscitace.

Dobrovolníci s lektory vytvořili příjemnou atmosféru, která pomohla vytvořit z obyčejného vzdělávání všestranně obohacující setkání.

Všem ještě jednou děkujeme.

 

(MaZ)