Hořín na Mělnicku, 24. dubna 2014 – Celkem 2 miliony korun darovala dobročinná organizace Malteser Hilfsdienst Deutschland obci Hořín na Mělnicku a jejím obyvatelům na likvidaci následků ničivé povodně z června 2013. Poskytnuté finanční příspěvky pocházející z charitativní sbírky uspořádané humanitární organizací Aktion Deutschland Hilft (Akce Německo Pomáhá) a potřebným lidem byly poskytnuty prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc. „Spolupráce s Maltézskou pomocí si velmi vážíme, poskytnuté finanční prostředky přispěly zásadní měrou k obnově obce po loňské povodni. S ohledem na výši finančního příspěvku se současně jedná o jednoho z největších dárců,“ připomíná starosta obce Hořín Jaroslav Vrba.

O tom, jak byly finanční prostředky v konkrétních případech vynaloženy, se mohli ve středu po Velikonocích za doprovodu starosty obce Jaroslava Vrby a radního Středočeského kraje Milana Němce na vlastní oči přesvědčit zástupci Maltézské pomoci i Malteser Hilfsdienst z Německa. „Maltézská pomoc je obecně prospěšná společnost pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Dnes jsme se mohli přesvědčit o tom, že vynaložená pomoc byla opět vydána správným směrem,“ dodává Dr. Constantin von Brandenstein-Zeppelin, prezident dobročinné organizace Malteser Hilfsdienst Deutschland.

 

(MiŠ)