Když v televizi sledujeme nějakou debatu politiků (a že toho bylo poslední dobou hodně), vidíme, jak se tam ohánějí různými čísly, statistikami, diskuze je často plná nejrůznějších prázdných frází. Aby tomu tak nebylo a informace odrážely skutečnost, snažíme se s politiky mluvit a ukazovat na konkrétních situacích, co musí naši klienti ve spolupráci s námi řešit, s čím se potýkají a jakou mají zkušenost s různými institucemi.

Běh na dlouhou trať

V sobotu 27. ledna se s námi potkala paní poslankyně a zastupitelka úřadu městské části pro Prahu 10 paní Olga Richterová, zvolená za Piráty. Paní poslankyně se na Facebooku ptala lidí, jaké mají zkušenosti s Úřadem práce. Její zájem o problematiku mě zaujal a tak jsem se rozhodl, že si s ní pokusím domluvit schůzku a podařilo se.

S paní Richterovou jsem se tedy sešel já, koordinátor pražského programu Pomoc lidem v sociální nouzi. Bavili jsme se o všeobecné situaci v sociálním systému naší země i o reálném stavu a zkušenostech našich klientů. Paní poslankyni zajímalo, jestli naši klienti mají možnost svou situaci řešit a jaké zkušenosti mají při jednání na úřadech. Shodli jsme se na tom, že v budoucnu budeme čelit velikým výzvám.

Paní Richterové jsem vyprávěl konkrétní zážitky z Úřadů práce. Jsou pobočky ÚP, kde jsou ke svým klientům vstřícní a snaží se jim v jejich situaci co nejvíce pomoci. Zaměstnanců je na těchto úřadech často málo, a i přesto to v rámci svých sil zvládají své povinnosti. Ne vždy je však ochota a jednání úředníků vstřícné a pro naše klienty se tak úřad stává překážkou, nikoli pomocníkem.

Jistě se i vy setkáváte při svých jednáních s různými obtížemi, a právě proto jsem rád, že jsem se s paní poslankyní setkal a mluvil s ní o této problematice. Mohl jsem jí tak sdělit zážitky přímo z praxe. Nesmíme sice říkat jména svých klientů, ale můžeme poukazovat na dlouhá správní řízení o dávky či o špatných rozhodnutích.

Tím, že takto jednáme a probíráme případy s politiky a úředníky, pomáháme předcházet leckdy bezvýchodným situacím.

Nakolik bude mít naše snaha reálný dopad na situaci na Úřadech práce ukáže až čas, ale jedno vím jistě, určitě se budeme snažit dál.

Autor Jan Kubačák