V Maltézské pomoci proběhlo menší setkání a anlýza současné situace osobní asistence s cílem ji vylepšit. V úterý 30. ledna jsme se sešli v pražské kanceláři se zástupci Odboru sociálních věcí Prahy 8 z Oddělení sociální péče – paní Irenou Hrnčiříkovou a panem Martinem Voslářem.

Analyzujeme a zkvalitňujeme 

Diskutovalo se o tom, jak služba osobní asistence v Maltézské pomoci obvykle probíhá, a jak se pracuje se specifiky, se kterými se setkáváme u seniorů. Koordinátorka pracovníky informovala o průběhu prvního kontaktu, podrobnostech smlouvy, osobním přístupu ke každému klientovi a o dalších záležitostech napomáhajících kvalitnímu průběhu u uživatelů služby.

Na setkání paní Hrnčiříková a pan Voslář mluvili o konkrétní situaci několika svých klientů a zjišťovali možnosti v daných případech, aby mohli případnou asistenci nabídnout a naplánovat. Vzhledem k náročnosti sociální situace těchto seniorů jsme společně mapovali různá řešení a jejich kombinace.

Katarína předala pracovníkům letáky s kontakty a my věříme, že se o nás díky spolupráci s úřady dozvědí senioři, kteří potřebují na stáří pomoc v různých oblastech péče o sebe a svoji domácnost.

 

Koordinátorka Katarína Hegyesyová