Středočeský kraj významně podpořil sociální služby Maltézské pomoci, které poskytujeme na Mělníku a v jeho okolí, v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018. Na službu Osobní asistence přispěl částkou 4 527 700 Kč, na Doprovázení dětí s postižením do škol částkou 1.372 800 Kč a na Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby s postižením částkou 212 000 Kč.