Vzpomínáte, když jste si hráli s vlastní babičkou a dědečkem? Chtěli byste tyto chvíle zprostředkovat i dětem, které babičku a dědečka nemají? Pak je tu příležitost pro vás, kteří můžete těmto dětem nabídnout svůj čas nebo pro rodiče dětí, kteří nemají možnost setkávat se s vlastními prarodiči. V olomouckém centru Maltézské pomoci vzniká nový dobrovolnický program s názvem Pomoc napříč generacemi.

Tento program sbližuje osoby starší 50 let a děti z mateřské a základní školy. Dobrovolník, tedy osoba starší padesáti let se pravidelně jednou za týden setkává s dítětem a tráví s ním volný čas různými aktivitami. Může se jednat o hraní her, doučování, procházky, sportovní aktivity nebo jen doprovod do kroužků. Záleží to pouze na dítěti, dobrovolníkovi a jejich fantazii, jak společné odpoledne naplní.

Díky kontaktu dobrovolníka a dítěte dochází k obohacování života dítěte, rodiny i dobrovolníka, umožňuje smysluplně prožít volný čas, přináší nové zážitky a zkušenosti, učí novým dovednostem a schopnostem. Zejména však tento program podporuje mezigenerační soužití a učí dítě dobrým vztahům ke starším lidem.

Dobrovolník v programu není brán jako chůva, ale jako prarodič, díky kterému může dítě zažívat stejné důležité chvíle, které jiné děti běžně zažívají se svými prarodiči. Rodiče tím navíc získají odpoledne na vlastní odpočinek nebo vyřízení potřebných věcí.

Cílem programu je spojit dobrovolníka a dítě bez prarodičů, a tak vytvořit mezigenerační vztah, který bude přínosný pro obě strany. Pokud byste měli zájem o více informací, můžete se podívat na stránky Maltézské pomoci (www.maltezskapomoc.cz) nebo se nezávazně obrátit na Alžbětu Faltovou – [email protected], 732 789 001.

 

Alžběta Faltová, koordinátorka projektu