Ke konci ledna jsme se sešli s paní poslankyní Richterovou, abychom pohovořili o problematice Úřadů práce.