Křesadlo Olomouckého kraje 2021

 V Olomouckém kraji převzalo jedenáct výjimečných osob cenu Křesadlo 2021 za svou obětavou dobrovolnou pomoc lidem ve svém okolí. Dobrovolníci, kteří působí v různých oblastech veřejného života byli nominovaní občany nebo organizacemi z celého Olomouckého kraje. Jedenáctý ročník nemohl proběhnout na konci roku 2021 a byl přesunut na 21. března 2022. Předávání se konalo v Arcibiskupském paláci v Olomouci. 

Křesadlo Olomouckého kraje 2021

Mezi oceněnými byly osoby pomáhající v sociální, spolkové či ve zdravotnické oblasti. Nechyběla kategorie dobrovolných hasičů. Ocenění převzali i dobrovolníci, kteří začali výrazně pomáhat při uzavření Litovle během pandemie koronaviru. Mezi oceněnými jsou lidé, kteří neváhali a nad rámec svých povinností pomáhali organizacím či lidem ve svém okolí zvládnout těžkosti jejich života. Společným jmenovatelem všech oceněných je skromnost, se kterou přistupují ke svým aktivitám.

Křesadlo Olomouckého kraje 2021

Mezi předávajícími byli například hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a jeho první náměstek Ivo Slavotínek, olomoucký arcibiskup Jan Graubner nebo ředitel Českého rozhlasu Olomouc Josef Podstata. Jedním z hlavních hostů byl také Jiří Tošner z organizace Hestia, garantuje předávání cen Křesadlo na území České republiky.

Křesadlo Olomouckého kraje 2021

Po udělení cen vystoupil Ondřej Gregor Brzobohatý (zpěv a piano) v doprovodu Matouše Kobylky (saxofon). Večerem provázela moderátorka Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová. Hlavním partnerem této akce je Olomoucký kraj, organizaci už tradičně zajišťuje Maltézská pomoc.

Křesadlo Olomouckého kraje 2021

 

Fotografie z předávání

Videomedailonky oceněných

Ocenění a kategorie

  1. Petra Kolčavová (oblast zdravotnictví): dobrovolnice z Kostelce nad Ohří, pořádá benefiční koncerty pro prenatální hospic Dítě v srdci a pořádá poutě pro rodiče, kteří taktéž přišli o dítě, aby zvládly překonat bolest, kterou prochází

  1. Hana Polišenská (sociální služby): dobrovolnice Maltézské pomoci v Šumperku, pomáhá v Domově pro seniory, dováží seniory na pravidelné bohoslužby, navštěvuje klienty, chodí s nimi ven na procházky, v zimě 2020 se dobrovolnicky během Vánoc a Nového roku pomáhala při rozvozu a podávání stravy

  1. Dana Michailidisová (dobrovolní hasiči): členka SDH v Moravském Berouně již 36 let, mistryně republiky a účast na hasičské olympiádě, trenérka hasičů a aktuálně reprezentační trenér

  1. Jana Janíková (zdravotnická oblast): přes pět let dobrovolnice ve FN Olomouc u hospitalizovaných dětí, dochází na dětskou onkologii a k dospělým na hematoonkologii, účastní se i jednorázových akcí, jako je Mikuláš

  1. Ivana Rohlederová (děti, mládež a volnočasové aktivity): dobrovolnice Maltézské pomoci v Olomouci, kde dochází za dětmi do Dětského centra Ostrůvek, celoživotně se věnuje práci s dětmi, aktuálně dobrovolničí u dítěte se zdravotním postižením

  1. Aneta Zavadilová (sociální služby): dobrovolnická pomoc Charitě Litovel a na Univerzitě Palackého. Pomáhá s hlídáním dětí se zdravotním postižením, organizuje Tříkrálovou sbírku (na ty chodí již 19 let) a Lampičkový průvod, účastní se Potravinových sbírek

  1. Jindřich Machala (spolková a komunitní činnost): dobrovolník lesník, přes 20 je ve spolku Lubavia, který se stará o zaniklé hřbitovy a památky ve vojenském prostoru Libavá, zajistil se o zanesení památek do vojenských map, aby se předešlo jejich zničení

  1. Lukáš Kohout, František Nabenkogel, Jan Borovka a Patrik Kotek (humanitární a rozvojové činnost): pomáhali na začátku pandemie v uzavřeném Litovli s rozvážením jídla a distribucí roušek, pomáhali a pomáhají skrze místní Charitu Litovel

Autor: Michal Umlauf