V Olomouckém kraji převzalo jedenáct výjimečných osob cenu Křesadlo 2021 za svou obětavou dobrovolnou pomoc lidem ve svém okolí.