Jsme velmi potěšeni a vděční, že Maltézská pomoc obdržela štědrý grant ve výši 197 000 Kč od Nadace EP Corporate Group. Tato finanční podpora nám umožní realizovat důležitý projekt zaměřený na vzdělávání osobních asistentek, které poskytují klíčovou péči a podporu seniorům.

Díky této grantové výzvě, která je zaměřena na „Zvyšování kvality péče“, budeme moci posílit kompetence našich pracovníků, kteří se starají o naše klienty v jejich domácím prostředí. Věříme, že vzdělání a odborný růst našich asistentek je klíčovým prvkem pro poskytování nejlepší péče, kterou si naši klienti zaslouží.

Naše organizace klade velký důraz na lidský přístup a kvalitu péče. Díky podpoře ze strany Nadace EP Corporate Group budeme moci zlepšit naše služby a přinést našim klientům ještě více péče, empatie a ohleduplnosti. Věříme, že nové poznatky a dovednosti, které naši pracovníci získají díky tomuto projektu, nám umožní nejenom rozvíjet a zdokonalovat naši péči, ale také se snažit o nové přístupy a trendy v oblasti sociálních služeb.

Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali Nadaci EP Corporate Group za důvěru a podporu, kterou nám vyjádřila tím, že nám přidělila tento grant. Jsme hrdí na to, že jsme se stali součástí jejich vize a společně se budeme snažit přispět ke zlepšení kvality života seniorů, kteří si zaslouží naši nejlepší péči a pozornost.

Těšíme se na spolupráci s Nadací EP Corporate Group a na to, co budeme společně schopni dosáhnout ve prospěch našich klientů a seniorů obecně.

Autor: Michal Šimko