Letošní červencový měsíc se v olomouckých službách pro rodiny s dětmi nesl tradičně v táborovém duchu. V sobotu 15. července se skupina 28 dětí ve věku 6–13 let a 6 vedoucích vydala na letní preventivně výchovný pobyt, tentokrát až na samé hranice země s Polskem, na chatu Nová Seninka. Zde prožili sedm dní společných her, aktivit, zábavy, výletů do přírody, ale i náročných okamžiků vyžadujících odvahu a vytrvalost, jako je například brod potokem, stezka odvahy nebo výlet po hřebenech okolních hor.

Překonání strachu a získávání bobříků

Každý táborový den se nesl v duchu získávání superschopností (bobříků) jako je spolupráce, odvaha, ochrana přírody, obratnost, zručnost, vytrvalost, dobrosrdečnost aj. V rámci těchto témat děti započaly den příběhem, jehož poslání je provázelo celodenními aktivitami, hrami, jednotlivými soutěžními úkoly. Děti tak měly možnost vyzkoušet si jaké to je, když mohou pomoci druhým, udělat někomu radost, pečovat o přírodu, zjistit, kolik odvahy a sil se v nich skrývá, jak mrštní dokáží být, jakou radost zažívají, když se jim podaří překonat svůj strach, nebo se naučit něco nového. Večer pak vybrané téma zakončilo společné setkání a povídání o zážitcích z celého dne.

Kromě pestrého programu zaměřeného na řadu oblastí rozvoje účastníků měly děti možnost využít bezpečný prostor pro sdílení svých osobních životů, tvorbu nových přátelství i upevnění těch stávajících, čehož v hojné míře využívali. Děti si tak z pobytu neodvezli jen drobné dárky, nové zážitky, zkušenosti a dovednosti, ale především nová přátelství a zkušenost s vlastní hodnotou a přijetím, která jim v některých případech velmi chybí.

Maltézská pomoc se preventivně výchovným pobytům zaměřeným na děti z náhradních rodin, nebo rodin v tíživých životních situacích věnuje již více jak 10 let a za dobu realizace těchto pobytů se jich zúčastnily stovky dětí. Aktivita je vnímaná jako velmi přínosná nejen pro samotné děti, ale i pro intenzivnější a hlubší spolupráci s klientskými rodinami.

Autor: Jana Jeklová