Na přelomu září a října se v německém Kolíně nad Rýnem uskutečnily slavnostní akce k příležitosti 70. výročí založení německé Maltézské pomoci. […]
Jsme velmi potěšeni a vděční, že Maltézská pomoc obdržela štědrý grant ve výši 197 000 Kč od Nadace EP Corporate Group. […]
Maltézská pomoc v roce 2022 navýšila svůj objem pomoci druhým lidem. Dokázala i přes administrativní a rozpočtové obtíže ze stran státu […]
Maltézská pomoc pomáhá lidem prchajícím z Ukrajiny. Připojte se i vy a pomáhejte s námi lidem, kteří utíkají před hrůzami války, kterou rozpoutala Ruská federace.