Maltézská pomoc v roce 2022 navýšila svůj objem pomoci druhým lidem. Dokázala i přes administrativní a rozpočtové obtíže ze stran státu ustát náročné období a zachovat či dokonce navýšit svůj objem poskytovaných služeb. Maltézská pomoc navýšila obrat a jen za loňský rok operovala s částkou přes 90 miliónů Kč. Narostl i počet zaměstnanců, ke konci roku pro Maltézskou pomoc pracovalo 217 osob.

Nejvíce nákladů šlo na službu osobní asistence, která je největší poskytovanou službou Maltézské pomoci. Pomohli jsme pětistovce klientů v Praze, Mělníku, Žatci, Brně, Olomouci a Jeseníku. Podrobné informace jsou dostupné v závěrečné zprávě.

„Rozsah služeb našim klientům díky velkému úsilí vedení i zaměstnanců Maltézské pomoci nebyl navzdory administrativním a rozpočtovým těžkostem v nijak omezen, ale naopak mírně narostl. Snažili jsme se neomezovat ani další služby, takže našimi cílovými skupinami zůstávají senioři, děti, lidé se zdravotním postižením, lidé postižení katastrofami, odsouzení ve výkonu trestu a lidé bez domova či ohrožení sociálním vyloučením. Mimořádný rozsah činností, které Maltézská pomoc realizuje, je možný jen díky obětavému nasazení našich zaměstnanců – jejich počet ke konci roku 2022 meziročně mírně narostl na 217 ve všech typech pracovních poměrů. Na našem dobrém díle se zásadním způsobem podílela také činnost stovek našich dobrovolníků, jejichž počet však klesá. Obtížný rok 2022 byl také posledním dokončeným rokem, ve kterém byl ve funkci ředitele Maltézské pomoci pan Ing. Jiří Juda a jeho zkušenosti a odborné vedení se výraznou měrou zasloužily o úspěšné překonání různých překážek. V čele Maltézské pomoci stál od roku 2009 a věřím, že výsledky jeho činnosti v Maltézské pomoci lze nejlépe vyjádřit několika čísly: V roce 2009 měla Maltézská pomoc 21 zaměstnanců ve všech úrovních pracovních smluv (z toho jen 4 na plný pracovní úvazek) a příjmy ve výši necelých 6 milionů Kč – z toho plyne, že Maltézská pomoc tehdy fungovala především na dobrovolnické bázi. Během 14 let, kdy vykonával funkci ředitele, se počet zaměstnanců ke konci roku 2022 zvýšil na 217 a příjmy přesáhly 94 milionů Kč.“ Zkrácený úryvek úvodního slova prezidenta správní rady Bedřicha Poly.

Již bývalý ředitel Juda stojí za obrovským rozvojem Maltézské pomoci.

V předchozím roce jsme již čtvrtý rok za sebou zaznamenali pokles dobrovolníků, na druhou stranu jsme dokázali pomoci více klientům, celkem přes 600 osob jsme podpořili skrze naše ochotné dobrovolníky. I tak věříme, že lidí ochotných pomáhat se následujících letech najde dostatek.

Autor: Karel Čapka