Nejprve se děti vydaly tramvají na vlakové nádraží v Olomouci, odkud je odvedl osobní vláček do Hrubé vody. Zdejší nádraží je přivítalo starobylou atmosférou a krásou řemeslné zručnosti, která zdobila jeho budovu a nejbližší okolí. Po příjemném rozhlédnutí se skupinka vydala přes říční most k výběhu s ovcemi a kozami, která výletníky uvítaly vstřícným voláním a pohazováním oušky. Velmi zajímavou podívanou bylo pro děti také obří akvárium s rozmanitými sladkovodními rybami velkých rozměrů, které bylo součástí areálu Resort Hrubá voda.

Následující čas strávili děti i dobrovolníci v Dětském parku Skřítka Hrubíka, který se skládal z tajuplného podzemního bludiště pro odvážlivce nebojící se tmy, vodního hřiště plného vodních přehrad a mlýnků a do třetice i velkého pískoviště. Na tom děti strávily nejvíce času. Mohli si zde vyzkoušet bagrování písku na pákových minibagrech, ruční těžbu písku, jeho přesívání, vážení. Součástí hřiště byla i lanová prolézačka i další rozmanité kůlové aktivity podporující rozvoj koordinace pohybu, balancování, soustředěnost aj.  V poledne děti čekal chutný oběd v tamní restauraci a po něm i výlet k blízké zřícenině.

Po cestě děti s dobrovolníky obdivovali krásu tamní pozdně jarní přírody, učili se poznávat květiny, stromy a rozmanitý hmyz. S příchodem odpoledních hodin se zvednul vítr a v tamních kopcích se začalo ozývat hřmění blížící se bouřky, proto se děti vrátily zpět do údolí na vlakové nádraží, odkud se dostali zpátky domů, do Olomouce, aniž by je smáčel déšť.

Autor: Jana Jeklová

Dobrovolnické projekty Maltézské pomoci finančně podporuje město Olomouc.

olomouc logo