Prostějovské centrum maltézské pomoci v ke konci roku 2022 spustilo vzdělávací program  Moderní senior, který se zaměřuje na rozvoj dovedností seniorů v oblasti moderních technologiích, konkrétně na práci s počítačem a telefonem. Uspořádali jsme dva kurzy počítačů a dva kurzy telefonů, které navštívilo čtrnáct účastníků. 

Kurzy probíhají jednou týdně na adrese Vápenice 17. Počet účastníků v jednom kurzu je mezi 4 až 6 osobami, a to z toho důvodu, aby bylo možné projít i individuální dotazy a problémy jednotlivých studujících. Účastníci si nosí svá zařízení. V ojedinělých případě může Maltézská pomoc půjčit notebook. Vždy je ale lepší si donést své zařízení, aby se s ním účastník dostatečně sžil a mohl ho bez větších komplikací používat i po skončení kurzu a své znalosti trénovat a udržovat. Kurzy telefonů jsou přizpůsobené pro telefony s operačním systémem Android. Účastník během lekce dostane skripta s tématy dané lekce. Každou hodinu se snažíme přizpůsobit požadavkům skupiny a již probrané témata dle potřeby opakujeme. Kurz počítačů probíhá během deseti setkání o celkovém počtu 30 hodin a účastník hradí poplatek 1500 Kč za celý kurz. Kurz telefonů pak obsahuje sedm lekcí po 14 hodinách a stojí 950 Kč.

Moderní senior Olomouc

Po letní pauze je v plánu od září zahájit kurzy další. Pokud byste rádi lépe porozuměli svému zařízení, ať už telefonu či počítači, naučili se základní používání, dodali si sebevědomí při používání techniky a pronikli do oblasti moderních technologiích, ozvěte se koordinátorce Štěpánce Doležalové na telefonní číslo 731 695 386, případně na e-mail [email protected], která Vám zodpoví dotazy a místo v kurzu Vám rezervuje. Těšíme se na setkání na kurzech.

Autor: Štěpánka Doležalová

Projekt je podpořen Olomouckým krajem a městem Olomouc.

olomouc logo