Městská část Prahy 5 se vrátila po covidové pauze k opětnému pořádání akce Den neziskových organizací na Praze 5. Ve čtvrtek 15. června od 11 do 17 hodin se mohly všechny organizace fungující v neziskového sektoru představit na pěší zóně Anděl v Praze 5 Smíchov.  Také Maltézská pomoc dostala prostor v jednom z přibližně padesáti stánků pro představení svého poslání, společenských aktivit a zejména nabízených služeb.

Na dotazy veřejnosti odpovídali zaměstnanci z programu Pomoc pro lidi v sociální nouzi, koordinátorky osobní asistence u seniorů a letáčky zde měl i dobrovolnický program „adopce seniorů“. Pozdravit nás přišla také místostarostka Prahy 5, paní Monika Shaw Salajová. Účast organizací i veřejnosti byl opět, i díky hezkému počasí, veliký a celá akce tak proběhla úspěšně.

Autor: Marie Sobotová