Projekt Youth worker of the future, na kterém jsme spolupracovali s polskou Maltézskou mládeží, skončil . Jedním z výstupů projektu byl toolbox, tedy příručka pro koordinátory dobrovolníků nebo jakékoliv osoby pracující s týmem mladých lidí, kde je popsán program s aktivitami, které jsme v naše projektu uskutečnili.

Příručka práce s mládeží, tzv. tootlbox

Podpora týmové komunikace i práce s emocemi

Aktivity jsou zaměřené na seberozvoj v oblasti mezilidské nebo týmové komunikace, naučí vás jak přijímat a dávat zpětnou vazbu, abychom se mohli efektivně zlepšit. V dalším bloku jsou aktivity, které účastníka učí prezentovat před lidmi nějaké téma nebo také sebe. Velmi zajímavé hry jsou cílené na zvětšení komfortní zóny, emoce a jejich význam, ale také brainstormingové a teambuildingové aktivity, využívané pro hledání řešení, budování týmu a motivace. Účastníci také využili developmental journal, kde označovali své pokroky a zpětně je mohou hodnotit. To vede k vyšší efektivitě při neformálním učení.

Toolbox má sloužit k inspiraci pro další pracovníky, jak pracovat s dobrovolníky, vést a vytvořit fungující skupinu a motivovat je k činnosti. Ale nejen to, je to příručka, vypracovaná na základě praxe a měla mezi účastníky úspěch (dle jejich evaluací). Hry a aktivity jsou vhodné pro jedince nad 15 let, pro skupiny mladých lidí, koordinátorů dobrovolníků nebo dobrovolníků.

Na toolboxu se podíleli všichni účastníci projektu, přispěli tak k dalšímu rozvoji svých organizací a skupin dobrovolníků. Moc všem zúčastněným děkujeme!

Projekt byl financován Evropskou unií, jedná se o program Erasmus+ Mobility of youth workers. Číslo projektu je 2021-2-CZ01-KA153-YOU-000041035.