Jsme velmi potěšeni a vděční, že Maltézská pomoc obdržela štědrý grant ve výši 197 000 Kč od Nadace EP Corporate Group. […]