Dvakrát ročně se koordinátoři ze všech center Maltézské pomoci společně setkávají s metodikem osobní asistence a diskutují o kvalitě poskytované služby osobní asistence. Schůzka tentokrát proběhla u kolegů v pražském centru. Během celodenního setkání pracovníci revidovali vybraná vnitřní pravidla služby určená pro zaměstnance a klienty.

Tým koordinátorů společně s metodičkou diskutoval o jednotném postupu koordinátora při uzavírání smlouvy o poskytování osobní asistence s klientem a revidoval potřebné dokumenty.

Díky dobré spolupráci týmu napříč všemi centry jsou tyto pravidelné schůzky za účelem revize metodik efektivní a přínosná.

Autor: Daniela Gajdošíková