Na začátku října proběhla oslava 15letého výročí působení Domova pro seniory v Přerově. Ředitelka přivítala zastupitele Města Přerova, pana primátora, zástupce primátora, náměstka Odboru sociálních věcí, kaplana farnosti Přerov, koordinátorku dobrovolníků Maltézské pomoci a uživatele a personál Domova pro seniory. Všichni přítomní pozvaní ve svém vstupu zhodnotili uplynulých 15 let činnosti Domova, který se snaží o to, aby všichni uživatelé byli spokojeni a bylo jim dopřáno vždy to, co potřebují.

Koordinátorka přerovských dobrovolníků Jitka Bílková

Maltézská pomoc jménem koordinátorky Jitky Bílkové poděkovala za plodnou spolupráci, která trvá již 11 let od roku 2012, kdy Maltézská pomoc v Přerově začala svoji činnost. V Domově pro seniory vykonávalo svoji dobrovolnickou činnost již 56 dobrovolníků z naší organizace.

„Dobrovolnictví je krásná činnost, která, jak věřím a také z vlastní zkušenosti vím, obohacuje obě strany. Vám věnovaný čas našimi dobrovolníky nám umožňuje „načerpat“ z těch radostných, příjemných, ale také někdy i těch těžších a náročných prožitků a zkušeností vašich životů. A nejen to, ale především z moudrosti a životního nadhledu, ke kterému jste za ta léta života dospěli. Což naši dobrovolníci vnímají jako nedocenitelnou zkušenost do svých životů. Zároveň doufám, že ten vám věnovaný čas, ať už ve formě povídání, naslouchání, společné procházky, hraní společenských her, duchovního programu v kapli, je pro vás časem příjemným a snad i nějakým obohacením vašich dnů.“

Ředitelka Domova poděkovala za spolupráci s Maltézskou pomocí, které si velmi váží a věří, že v ní budeme nadále pokračovat.

Autor: Jitka Bílková