Magistrát města Přerova každoročně pořádá akci Senior symposium, která se vždy těší velkému zájmu seniorů. Také přerovská pobočka Maltézské pomoci byla pozvána, aby prezentovala svou činnost společně s dalšími subjekty poskytujícími sociální a jiné služby na území města.

Koordinátorka dobrovolníků programu u seniorů Jitka Bílková a dobrovolnice Eva Kvašňáková informovaly účastníky akce o dobrovolnictví a našich službách. Akce proběhla na začátku října v Městském domě v Přerově a přilákala mnoho návštěvníků. Bylo to velmi milé odpoledne a hezká příležitost blíže seznámit veřejnost s dobrovolnictvím.

Autor: dobrovolnice Jitka Přidalová