Pracovníci Maltézské pomoci navštívili 23. října Snoezelen Olomouc: Multismyslové relaxační centrum. Tamní lektorka představila metodu Snoezelen a seznámila je s tím, jakým způsobem jsou zde využívány smyslové, zrakové, sluchové a čichové podněty pro stimulaci a relaxaci.

Snoezelen se realizuje ve velice příjemném prostředí, které díky různým prvkům navodí u návštěvníka pocit pohody, bezpečí a jistoty. Metoda je určena například pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra.

Využití ale nachází i širšího spektra klientů, protože se ukázalo, že tento přístup má pozitivní účinek na kvalitu života jednotlivce. Zaměstnanci Maltézské pomoci Olomouci byli spokojení a exkurze se jim velice líbila. Podělili se o zkušenosti a načerpali také inspiraci pro práci se svými klienty.

Autor: praktikantka Markéta Záluská