Dvakrát ročně se koordinátoři ze všech center Maltézské pomoci společně setkávají s metodikem osobní asistence a diskutují o kvalitě poskytované služby […]