Nové kontaktní místo pro seniory, tzv. Senior Point, vznikl v prostorách Klubu pro seniory v Pavelčákově ulici. Bude sloužit jako informační místo a poradna v široké škále témat, k dispozici bude i bezplatný přístup k internetu. Senioři se zde dozví o službách, které v Olomouci poskytuje Maltézská pomoc. Nabídnuty jim budou jak kurzy Moderního seniora, tak služby osobní asistence nebo sociálně aktivizační služba. Též se mohou informovat o zapojení do dobrovolnického projektu 3G Pomoc napříč generacemi.

„Část prostor, kde nyní v Pavelčákově ulici působí Klub pro seniory, jsme využili a vybavili jako kontaktní místo. To bude v provozu třikrát týdně, pondělí, středa, pátek vždy od 8 do 15 hodin. Přítomný pracovník magistrátu zájemcům podá aktuální informace z oblasti sociální a zdravotní politiky státu, z oblasti bezpečnosti a prevence nebo je provede nabídkou volnočasových aktivit. K dispozici bude také Spotřebitelská poradna a bezplatný přístup k internetu,“ přiblížila fungování nového kontaktního místa pro seniory náměstkyně primátora města Olomouce Kateřina Dobrozemská.

Na zřízení Senior Pointu získalo statutární město Olomouc neinvestiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci úspěšné účasti v projektu „Rozvoj rodinné politiky ve městě Olomouci v roce 2023“. Součástí prorodinných aktivit, na které má dotace směřovat, je mimo jiné zřízení právě kontaktního místa pro seniory, tzv. Senior Pointu. Olomouc je prvním městem v kraji, kde je takové kontaktní místo pro seniory zřízeno.

Kde se SeniorPoint nachází?

Na konci dvorního traktu vpravo,
po průchodu vstupním průjezdem.
Pavelčákova 1/21
779 00 Olomouc
Tel.: 604 979 084
[email protected]
www.seniorpointy.cz

Autor: Jana Doleželová (MMOL), doplnil Karel Čapka