Ve všech větších supermarketech v Olomouci budou mít zákazníci během jednoho dne možnost při svých nákupech přihodit do košíku potravinu navíc pro lidi v nouzi. Sbírka potravin je unikátní celostátní akce, která se koná dvakrát ročně i po celém Olomouckém kraji, nejvíce supermarketů je zapojeno vždy přímo v Olomouci.

Letos sbírka proběhne v sobotu 11. listopadu od 8:00 do 18:00 hodin. V obchodech budou čekat dobrovolníci v zelených zástěrách s logem Sbírky potravin, kteří budou u vchodu informovat zákazníky o konání sbírky a zároveň za pokladnami přebírat nakoupené potravinové dary.

Při letošní jarní sbírce svůj čas věnovalo přes 270 ochotných dobrovolníků, často se jednalo o samotné zaměstnance neziskových organizací, které poskytují svým klientům potravinovou pomoc. Sbírku potravin v našem kraji pořádá Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Potravinovou bankou v Olomouckém kraji. Posláním Potravinové banky je boj proti hladu a plýtvání potravinami.

Každý den sváží ze supermarketů v Olomouckém kraji neprodejné zboží a rozváží jej do neziskových organizací, které poté poskytují potravinovou podporu lidem v nouzi. Cílem podpory je pomoci těmto lidem překlenout těžkou životní situaci, ať už se jedná o matky samoživitelky, které se ocitly ve finanční tísni po odchodu od partnera, rodiny se členem s postižením, které bojují s napjatým rozpočtem kvůli speciálním rehabilitacím, nebo třeba děti umístěné v ústavní péči, jako jsou dětské domovy nebo Klokánky.

Potraviny pomohou i v Maltézské pomoci v Olomouci

Dalšími osobami, kterým putuje potravinová pomoc, jsou osamělí senioři, lidé v azylových domech, lidé bez domova a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením, jako jsou klienti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Maltézské pomoci. S těmito lidmi vždy pracuje sociální pracovník dané organizace a společně hledají cesty, jak se z tíživé situace dostat. Toto je také podmínkou poskytování potravinové pomoci. „Činnost Potravinové banky v Olomouckém kraji je celoroční, každý den zachraňujeme neprodejné potraviny, které by jinak byly určeny k likvidaci,“ vysvětluje Tomáš Zatloukal, ředitel Potravinové banky v Olomouckém kraji.

„Takto svážíme hlavně čerstvé potraviny, jako je pečivo, ovoce a zelenina nebo mléčné výrobky. Trvanlivých potravin se nám tolik nedostává. Často bojujeme s nedostatkem kvalitních trvanlivých potravin, jako jsou těstoviny, rýže, olej, konzervy, omáčky, trvanlivé mléko nebo dětská výživa. Toto jsou potraviny, ze kterých si může například rodina v nouzi uvařit teplé, syté jídlo. A právě proto pořádáme Sbírku potravin. Díky ní můžeme podpořit lidi v nouzi kvalitními, užitečnými a tolik potřebnými základními surovinami, na které jim často nezbývá dostatek prostředků.“

Autor: Kateřina Naňáková, Potravinová banka Olomouckého kraje (upravil Karel Čapka)