Domov seniorů v Šumperku uspořádal 23. června pro své klienty Zahradní slavnost. Slavnosti se zúčastnilo i několik dobrovolníků Maltézské pomoci z centra […]
V Dětském centru Ostrůvek v Šumperku proběhl 5. června dětský den, který pořádala Maltézská pomoc se svými dobrovolníky.
Pomohli jsme Domovu seniorů v Šumperku v druhé polovině května s uspořádáním akce Festival rodiny.
Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Tak zní motto Křesadla, ocenění určeného pro dobrovolníky, jež nezištně […]
Dobrovolnice z Maltézské pomoci Šumperk pomáhají klientům v domově seniorů se dopravit na mši svatou.
Na vánoční odpoledne dne 22. prosince, jsme připravili zpívání koled pro opuštěné děti.
Podívejte se, jakého Mikuláše jsem připravili pro děti z Dětského centra Ostrůvek v Šumperku.