Ke konci listopadu jsme uspořádali koncert Dana Holého, frontmana skupiny Trocha klidu, jako poděkování našim úžasným dobrovolníkům. Dobrovolníci byli oceněni a získali osvědčení dle počtu hodin. I za Maltézskou pomoc byli rozdány malé pozornosti a poděkování všem.

Při této příležitosti jsme popřály i paní Dobroslavě Krejčí k životním výročím.

Paní Slávka v listopadu oslaví 70 let a je to přesně 10 let, co navštěvuje jako dobrovolnice Domov pro seniory v Šumperku. Přichází s kytarou, spoustou písniček a dobrou náladou. Hraje klientům upoutaným na lůžko přímo na pokojích a poté i hodinku věnuje skupině seniorů z domova se zvláštním režimem.

K tomu pořádá pro seniory koncerty – mají rádi její „lechtivé“ noty a laskavý humor, tyto akce organizuje dobrovolně. Tato činnost je unikátní, dodává lidem z domova energii, mohou se na ni těšit a sdílet radost is ostatními. Každý rok má přes 100 hodin dobrovolné činnosti, některé roky překonala hranici i 150 hodin.

Dobrovolnice se účastní pravidelných aktivit, jako jsou supervize, kde sdílí svou zkušenost s novými dobrovolníky a tím u nich snižuje obavy a motivuje je. Paní Slávky si nesmírně vážím pro její hluboký, láskyplný vztah k lidem a obětavost, s jakou vnáší úsměv a potěšení do jejich nelehkého života a i umírání. Je také obdivuhodné, že jí bude 70 let a již 10 let je naší stálou dobrovolnicí.

Autor: Leona Krejčí