Pro dobrovolníky Maltézské pomoci a obyvatele Domova seniorů v Šumperku jsme přichystali koncert Dana Holého

Pobočka Šumperk 11. 12. 2022 


Ke konci listopadu jsme uspořádali koncert Dana Holého, frontmana skupiny Trocha klidu, jako poděkování našim úžasným dobrovolníkům. Dobrovolníci byli oceněni a získali osvědčení dle počtu hodin. I za Maltézskou pomoc byli rozdány malé pozornosti a poděkování všem.

Při této příležitosti jsme popřály i paní Dobroslavě Krejčí k životním výročím.

Paní Slávka v listopadu oslaví 70 let a je to přesně 10 let, co navštěvuje jako dobrovolnice Domov pro seniory v Šumperku. Přichází s kytarou, spoustou písniček a dobrou náladou. Hraje klientům upoutaným na lůžko přímo na pokojích a poté i hodinku věnuje skupině seniorů z domova se zvláštním režimem.

K tomu pořádá pro seniory koncerty – mají rádi její „lechtivé“ noty a laskavý humor, tyto akce organizuje dobrovolně. Tato činnost je unikátní, dodává lidem z domova energii, mohou se na ni těšit a sdílet radost is ostatními. Každý rok má přes 100 hodin dobrovolné činnosti, některé roky překonala hranici i 150 hodin.

Dobrovolnice se účastní pravidelných aktivit, jako jsou supervize, kde sdílí svou zkušenost s novými dobrovolníky a tím u nich snižuje obavy a motivuje je. Paní Slávky si nesmírně vážím pro její hluboký, láskyplný vztah k lidem a obětavost, s jakou vnáší úsměv a potěšení do jejich nelehkého života a i umírání. Je také obdivuhodné, že jí bude 70 let a již 10 let je naší stálou dobrovolnicí.

Autor: Leona Krejčí