V Domově seniorů v Šumperku se dne 1. dubna konala tradiční lichá sobotní mše svatá pro klienty, která se nesla ve velmi svátečním duchu, kdy byla místnost vyzdobena větvičkami zlatého deště. Během této slavnostní události byla přečtena část kanonických evangelií, tzv. pašije, která připomíná křesťanům zásadní okamžik přechodu mezi smrtí a životem.

„Velikonoce mi každým rokem připomenou, jak nekonečně nás Bůh miluje, když poslal svého jediného syna, aby nás vykoupil od hříchu a otevřel nám bránu do nebes,“ vyjádřil se jeden z účastníků mše svaté.

Tento den by však nebyl kompletní bez dobrovolníků, kteří se aktivně podílejí na organizaci a průběhu podobných akcí. Mezi nimi jsou i dobrovolníci, kteří se věnují návozu klientů, aby se mohli zúčastnit této významné události.

Maltézská pomoc Šumperk, jedno z dvanácti center v České republice, které poskytuje lidem důležitou pomoc v mnoha oblastech. Kromě podpory a péče potřebným organizuje také různé aktivity a akce, které dokáží zpříjemnit život seniorům a dalším lidem v nesnázích. Jejich práce je nedocenitelná a významná pro mnoho lidí, kteří již nejsou schopni samostatně zvládnout běžné každodenní úkoly.