V rámci pátého setkání účastníků Erasmus + aktivity se uskutečnily závěrečné aktivity. V období od 24. do 26. března jsme se naposledy setkali s účastníky z Maltézské pomoci z Česka a Polska, tentokrát v prostorách Pražského centra Maltézské pomoci, které se nachází vedle Kostela Panny Marie pod řetězem v centru Prahy.

Hlavním cílem setkání bylo dokončení workshopu o nenásilné komunikaci (NVC) a vytvoření toolboxu – příručky, která bude sloužit jako praktický nástroj pro další dobrovolníky a koordinátory dobrovolníků při vytváření aktivit a zdokonalování projektů. Dále jsme se intenzivně věnovali zhodnocení projektu.

Kromě toho jsme měli příležitost navštívit prostor kostela a Českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů, kde jsme se seznámili s historií místa. Poté jsme se vydali na prohlídku historických míst, jako je například Pražský hrad, Malá Strana, Karlův most a Staroměstské náměstí. V neděli jsme po mši svaté měli setkání s velkopřevorem Českého velkopřevorství J.E. Fra´ Pierre de Bizemont, který se zcela náhodou nacházel v Praze. Po rozhovoru s ním jsme byli nabití nadějí, vděčností a pokorou, že jsme součástí tak velké a historické organizace.

Projekt byl v mnoha ohledech úspěšný. Navázali jsme nové a důležité vztahy, naučili jsme se nové dovednosti a potvrdili si, že tato spolupráce má velký vliv na rozvoj našich dovedností, které potřebujeme v práci s klienty nebo s dobrovolníky. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem realizátorům projektu a účastníkům, kteří jsou důležitou součástí každé aktivity.

Autor: Michaela Krejčí