V Domově seniorů v Šumperku se dne 1. dubna konala tradiční lichá sobotní mše svatá pro klienty, která se nesla […]