V půlce března se v Domově seniorů v Šumperku konala akce s názvem “Den mozků”, která byla uspořádána k příležitosti Evropského dne mozků. Akce se setkala s velkým zájmem klientů a dobrovolníků, kteří se zaměřili na trénování paměti a zahráli si Bingo a další hry. Setkaní nad mozkovými aktivitami bylo skvělou příležitostí pro klienty i dobrovolníky zpestřit si odpoledne a užít si společné zážitky.

Děkuji všem dobrovolníkům a klientům, kteří svůj čas proměnili v radost pro ostatní. Dobrovolnická pomoc u seniorů je prospěšná jak pro seniory, tak pro mladé dobrovolníky. Dobrovolníci mohou nabýt cenné zkušenosti a zároveň pomoci seniorům, kteří potřebují pomoc a podporu. Dobrovolnická činnost také přináší mnoho pozitivních emocí a zlepšuje náladu a pohodu.

Autor: Leona Krejčí