Cenou Křesadlo bylo jako každý rok i letos v Olomouckém kraji oceněno osm dobrovolníků z různých oblastí činností. Máme obrovskou radost, […]
Dobrovolníci Maltézské pomoci centra Přerov se dne 27. listopadu 2019 zúčastnili informačního semináře pořádaného Centrem duševního zdraví v Přerově. Mimo […]
Autor: Jitka Přidalová Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.
Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociální prevence a pomoci pod záštitou náměstka primátora města Mgr. Petra […]

Farní časopis Kaštánek napsal o činnosti Maltézské pomoci, o. p. s. v Přerově

Dobrovolnické aktivity Během prvního pololetí roku 2019 se centrum Maltézská pomoc v Přerově rozrostlo o čtyři nové dobrovolníky. V našem centru bylo […]

Děkujeme dobrovolníkovi panu Šmídovi, že udělal dobrý skutek.

Březnové setkání starších i nových dobrovolníků Maltézské pomoci proběhlo začátkem března v Přerově.

Zveme vás do Přerova na povídání o Maltézské pomoci