Maltézská pomoc organizuje ve spolupráci s Olomouckým krajem již tradiční konferenci věnovanou tematice dobrovolnictví, tentokrát s podtitulem „Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení”.

Konference se bude konat ve čtvrtek 14. října 2021 v sále Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici 34/10 v Olomouci, v čase od 9:00 do 15:00 hod. 

Cílem konference je poukázat na důležitost dobrovolnictví v oblasti vzájemných mezigeneračních vztahů, výměn a obohacování a současně představit konkrétní zajímavé projekty, které se v této oblasti v ČR a Olomouckém kraji již realizují. Konference je určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické služby, zájemcům z řad NNO a poskytovatelů sociálních služeb rozvíjejících dobrovolnictví. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Konference je bezplatná, občerstvení je zajištěno.

Prosíme o případnou rezervaci tohoto termínu a sdělení zájmu se konference zúčastnit prostřednictvím formuláře, a to do 7. října 2021. Případné další dotazy směřujte na e-mail: [email protected].

Jste srdečně zváni, budeme se těšit na setkání a vzájemné obohacení!

Pozvánka konference dobrovolnictví 2021