Nominujte dobrovolníky z Olomouckého kraje na cenu Křesadlo 2021

 

 

I v letošním roce máte možnost ocenit významné dobrovolníky Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2021. Letošní předávání cen se v Olomouckém arcibiskupském paláci uskuteční v prosinci již pojedenácté! Veřejnost může do 31. října nominovat osoby z Olomouckého kraje, které si za svoji významnou dobrovolnickou činnost zaslouží ocenění.

 
 
0001.jpg
 

Čas máte do konce října
I vy můžete nominovat osoby, které se ve vaší obci zasloužily o rozvoj společnosti, kultury, kultivaci veřejného prostředí či se staraly o druhé osoby, ať již při výchově mládeže či při pomoci seniorům. Na webu www.kresadlo-ok.cz naleznete nominační formulář a pravidla, jak dobrovolníka přihlásit. Též jsou zde kategorie, do kterých je možné dobrovolníky zařadit.

Podmínkou je, aby nominovaný dobrovolník byl se svojí nominací seznámen a souhlasil s ní. Dále je potřeba zaslat do 31. října 2021 nominační formulář e-mailem na kresadlo-[email protected] a též tištěnou formou na Maltézskou pomoc se sídlem v Olomouci na adrese Wurmova 7. 

Nominace, které budou zaslány pouze elektronicky nebudou přijaty k hodnocení.

 
 
21.jpg
 
Došlé nominace posoudí hodnotící komise a vybere dobrovolníky, kteří obdrží cenu Křesadlo za rok 2021. V případě dotazů se neváhejte obrátit na kresadlo-ok@maltezskapomoc.cz, 736 620 804.

Děkujeme za Váš čas zviditelnit významné dobrovolníky Olomouckého kraje!