Maltézská pomoc se v průběhu září účastnila a odprezentovala dobrovolnické programy a sociální služby na několika akcích:

Babička roku 15. 9. 2021

Akce Babička roku 2021 je každoročně pořádána soutěž, která se snaží zábavnou a příjemnou formou lidem ukázat, že senioři jsou stále aktivní věková skupina. Mezigeneračním propojením soutěžících s jejich vnoučaty se snaží o zvýraznění důležitosti mezigeneračního soužití nejen v rodinách. 

Zde jsme se pokoušeli oslovit seniory do programu 3G – Pomoc napříč generacemi a dále jim také ukázat služby, které mohou v Maltézské pomoci využívat. Například osobní asistenci nebo sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Dožínky duševní pohody 21. 9.2021

Dožínky duševní pohody byla propagační akce v rámci týdne duševního zdraví na naší adrese na Wurmově 7, kde jsme společně s dalšími organizacemi prezentovali činnost Maltézské pomoci. Den otevřených dveří na dvoře historické budovy a v parkánové zahradě nabízel například udržitelný jarmark, bleší a ekologicky udržitelný trh, dobročinnou kavárnu/čajovnu, přednášky a workshopy. Součástí programu byla i živá hudba a v pozdějších hodinách promítání dokumentárních filmu v parkánové zahradě. Za organizaci celé akce děkujeme Dobrodruhé.

MEET UP 22. 9. 2021

Akce MEET UP je pět dní na začátku semestru, kdy Univerzita Palackého v Olomouci představuje Olomouc – univerzitní město. V rámci akce univerzita zorganizovala několik koncertů, divadel, workshopů a prezentací, které měli studentům ukázat, do jakých aktivit se mohou zapojit. Nechyběla ani prezentace Maltézské pomoci a dobrovolnických programů, do kterých stále hledáme nové a motivované dobrovolníky. Prostředí vysokých škol je pro naší organizaci klíčové v souvislosti s náborem dobrovolníků. 

V rámci této akce proběhlo předávání ocenění dobrovolníků rektorem univerzity Martinem Procházkou, kteří jsou studenty nebo pracovníky Univerzity Palackého. Jedním z oceněných byl i dobrovolník Maltézské pomoci v projektu Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny, který se dlouhodobě věnuje doučování chlapce ze sociálně slabé rodiny a trávení volného času s ním. Pokud to situace umožňovala, docházel do domácnosti rodiny, v opačném případě doučování probíhalo „na dálku“ prostřednictvím sociálních sítí. Kromě praktické pomoci byla pro chlapce důležitým faktorem psychická podpora a motivování dobrovolníkem. Dobrovolníky vnímáme jako cennou součást pomoci potřebným rodinám, proto si ocenění činnosti dobrovolníků velice vážíme.

Autor článku:  Michaela Krejčí