Cenou Křesadlo 2020 byli v úterý 5. října 2021 oceněni dobrovolníci Jihomoravského kraje a slavnostně ji převzali v prostorách Divadla na Orlí.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se předání cen přesunulo z podzimu loňského roku, kdy se mělo původně konat.

Křesadlo aneb „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ se uděluje v sedmi kategoriích. V poslední, sedmé kategorii, vybírá vítěze široká veřejnost na základě hlasování.

V jednotlivých kategoriích zvítězili:

  • David Kremeník, Hana a Roman Jančiarovi – sociální služby a zdravotnictví
  • Jan Doležal – vzdělávací a volnočasové aktivity
  • Olga Hubíková – environmentální aktivity
  • Štefan Kandalec – komunitní dobrovolnictví
  • Ivana Černá – umění a kultura
  • Šijeme roušky v Brně – humanitární a rozvojová pomoc
  • Milena Filípková – divoká karta veřejnosti

Iniciátorem projektu Křesadlo je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví. V Jihomoravském kraji byla cena poprvé udělena v roce 2017. Akci zorganizovala Maltézská pomoc ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Brnem. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, vyzdvihnout práci dobrovolníků, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kdo zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají a šíří myšlenku dobrovolnictví.

Autor: Aneta Balcarová