Zveme Vás na jedenáctý ročník předávání cen Křesadlo 2021 v Olomouckém kraji. Těšíme se na setkání při společenském večeru, při kterém budou vybraným dobrovolníkům předána ocenění.
Letos byl po dvouleté pauze opět pořádán Den chudých vyhlášený papežem Františkem. Řád Maltézských rytířů spolu s Maltézskou pomocí uspořádal slavnostní oběd pro lidi bez domova.
Přichází milostivé léto pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem. Mají možnost splnit svůj dluh finančně výrazně méně nákladným způsobem.
Dobrovolníci se stali mými přáteli, říká vozíčkář Michal Ondryáš Maltézská pomoc působí v České republice už od roku 2002. Sdružuje dobrovolníky, kteří zdarma pomáhají např. lidem se zdravotním postižením.
Organizace Maltézská pomoc centrum Žatec, prosí dobrovolníky o vytvoření Vánočních přání pro naše klienty.
Maltézská pomoc v šumperku uspořádala koncert Dana Holého v Domově seniorů v Šumperku pro dobrovolníky Maltézské pomoci, a to v pondělí 15. listopadu.
Maltézská pomoc Olomouc vybrala 1022 kg materiální pomoci při Sbírce potravin 20. listopadu v Albertu v Olympii.
Dobrovolníci se sešli v sobotu 13. listopadu v 9 hodin před Dětským centrem Ostrůvek, kde spolu s dětmi navštívili vlakové nádraží Šumperk.
Organizace Maltézská pomoc se v Žatci zabývá osobní asistencí, její nejčastější klientelou jsou senioři a o jednom je dnešní příběh.