Osobní asistence Podporujeme seniory se sníženou soběstačností v jejich oprávněném a přirozeném přání zůstat v jejich domovech, jak nejdéle je to […]
Mezinárodní letní tábor Malta Camp (Order of Malta International Summer Camp for Disabled Young People) je něco jedinečného. […]
Osobní asistence: Počet aktivních asistentek: 8Počet aktivních klientů: 22Počet neaktivních klientů: 7Počet hodin v přímé péči: 3118,5Počet setkání: 2679 […]

Farní časopis Kaštánek napsal o činnosti Maltézské pomoci, o. p. s. v Přerově

Mělnické centrum Maltézské pomoci realizuje dvě registrované služby: osobní asistenci a doprovázení dětí s postižením do školských zařízení. Třetí služba, sociálně aktivizační […]
Osobní asistence Specifika služby Vzhledem k nedostatečnému financování služby osobní asistence z Jihomoravského kraje jsme byli nuceni radikálně omezit službu […]
Jménem Maltézské pomoci o.p.s. děkujeme všem, kteří nám pomohli jakýmkoliv způsobem propagovat naši výzvu na Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě v roce […]