Oslovujeme empatické a komunikativní ženy a muže, kteří by měli zájem patřit do našeho týmu a chtěli by docházet do domácností našich klientů, jejichž soběstačnost je již velmi omezena.

Jitka, dobrovolnice Maltézské pomoci…

Ano, je to opravdu tak – Maltézská pomoc v Přerově oslavila již pět let svého úspěšného působení!

Je to již pár měsíců, co jsme pořádali vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky Maltézské pomoci, a od té doby do řad našich dobrovolníků přibylo mnoho nových tváří, proto bylo načase zorganizovat další vzdělávání nováčků.

V úterý 18. března od 15.00 hod. proběhlo ve slavnostním sále olomoucké radnice předání dvou cen Ď , a to v rámci městského a krajského kola.

Ve středu 26. dubna bychom rádi zahájili v rámci projektu Moderního seniora další kurz digitální fotografie. Stále máme ještě dvě až tři volná místa!

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin.

Začátkem roku 2008 jsem jel vlakem do Českého Brodu a všiml jsem si plakátku Maltézské pomoci vyvěšeného v chodbičce. Přečetl jsem si, že hledají dobrovolníky.

Chtěli bychom vás upozornit, že dne 7. dubna začne rekonstrukce ulice 1. máje.