V říjnovém vydání Prostějovských radničních listů vyšel článek o Maltézské pomoci, konkrétně o snaze přivést dobrovolníky do Domova důchodců Prostějov na Nerudově ulici.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc pořádá 13. listopadu další vzdělávací seminář pro pěstouny, který si vám tímto dovoluje nabídnout.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Jeseník hledá dobrovolníka/y pro hudební zkušebnu v NZDM Darmoděj Jeseník (Čtyřlístek).

Ve dnech 2. – 4. 10. 2015 se konal již druhý ročník víkendového vzdělávacího pobytu pro pěstouny, tentokrát v obci Rusava, ve stejnojmenném hotelu.

Tento rok se v Olomouckém kraji koná již pátý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2015.

Přehled aktuálních zpráv z Centrální kanceláře Maltézské pomoci za září 2016

Ve středu 14. 10. 2015 v 18 hodin uctí klienti a pracovníci našeho projektu v rámci tradiční mše svaté v kostele svatého Kříže památku zesnulých osob bez domova.

Centrum Maltézské pomoci v Olomouci spustilo v pátek 25. září kampaň na nábor nových dobrovolníků.