Tento rok se v Olomouckém kraji koná již pátý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2015. Jak zní motto akce, jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Nominaci kandidátů k ocenění provádí široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. Víte-li o někom, jehož dobrovolnická činnost by si zasloužila ocenění v některé ze jmenovaných oblastí, neváhejte navštívit webové stránky www.kresadlo-ok.cz. Zde naleznete ke stažení nominační formulář s bližšími informacemi.

V rámci vyhlášení ceny Křesadlo 2015 předá Olomoucký kraj v letošním roce třem oceněným dobrovolníkům také cenu GOAL, která byla ustanovena na základě dohody s partnerským regionem GRADD v americkém státě Kentucky. Vybrané laureáty čeká týdenní cesta do USA hrazená oběma partnerskými regiony, kde se blíže seznámí s činností dobrovolnických organizací, které mají ve Spojených státech dlouhou tradici. Cena GOAL (GRADD Olomouc Region Area Link), která se vyhlašuje každé dva roky, je dalším příkladem spolupráce Olomouckého kraje a oblasti GRADD v Kentucky.

Termín ukončení nominací je stanoven na 30. říjen 2015. Poté nezávislá komise rozhodne o osmi oceněných. Slavnostní předávání cen Křesadlo 2015 a GOAL proběhne v pátek 18. prosince 2015 od 19 hod. v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Po předání cen bude následovat vánoční koncert Petry Janů za doprovodu klavíru.

Organizací ceny Křesadlo 2015 v Olomouckém kraji byla pověřena Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem je Olomoucký kraj.

Přílohy ke stažení: Křesadlo 2015 – plakátKřesadlo 2015 – nominační formulář 2015Křesadlo 2015 – historie  Křesadlo 2015 – statut

 

(MiH)

Podoba ceny Křesadlo 2014

Podoba loňské ceny Křesadlo 2014