Ve dnech 2. – 4. 10. 2015 se konal již druhý ročník víkendového vzdělávacího pobytu pro pěstouny, tentokrát v obci Rusava, ve stejnojmenném hotelu.

Vzdělávání probíhalo pod taktovkou našich osvědčených lektorů – PhDr. Daniela Žákovského a Mgr. Hany Oravcové a neslo název Jak rozvíjet to hezké v našich rodinách, aneb co dělat, když nemusíme nic řešit. Pěstouni si během těchto tří dnů splnili celkem 16 hodin povinného vzdělávání. Oproti minulému roku došlo k navýšení kapacity. Zúčastnilo se celkem 25 pěstounů a pracovníci Maltézské pomoci společně s dvěma dobrovolníky zajišťovali během jednotlivých vzdělávacích bloků hlídání o 20 dětí.

Dle příznivých zpětných vazeb je zřejmé, že se víkend povedl a líbil. Tímto děkujeme všem, kteří se na akci podíleli – lektorům, pěstounům a dětem, ale také hotelu a pracovníkům Maltézské pomoci včetně dobrovolníků, a těšíme se na příští společné setkání!

 

Mgr. Petra Macáková