Vážení příznivci Maltézské pomoci,

naší největší akcí v září byl průzkum veřejného mínění za účelem zjištění, jak se lidé starají o své rodiče, případně zda očekávají, že se o ně ve stáří postarají děti. Průzkum završila tisková konference, zájem projevila i Česká televize, byl natočen a vysílán půlhodinový rozhovor o Maltézské pomoci a osobní asistenci v Českém rozhlase. Připravuje se řada článků v časopisech. Celé to konáme se snahou dostat do povědomí lidí, že ve stáří existuje alternativa k odchodu do domova pro seniory a to služba osobní asistence, kterou Maltézská pomoc poskytuje.

V září proběhlo manažerské vzdělání všech koordinátorů osobní asistence a vedoucích velkých center Maltézské pomoci,  zaměřené hlavně na komunikaci a jednání se zaměstnanci.

Firma GSK, která nás minulé roky sponzorovala, nabídla pomoc ve formě firemního dobrovolnictví. Celé by to probíhalo tak, že jejich špičkoví odborníci na marketing, propagaci, finance, ekonomiku  by nás postupně navštěvovali a předávali své znalosti z řízení firmy formou seminářů pro naše zaměstnance.

Zahájili jsme vyúčtovávání jednotlivých dotací a hlavně jsme zahájili práce na rozpočtu jednotlivých projektů na příští rok.

Také jsme se dozvěděli skvělé zprávy, neboť z několika krajských úřadů jsme dostali informaci o zvýšení dotace na sociální služby pro letošní rok. Dofinancována byla hlavně osobní asistence, což je nyní nejvíce žádaná služba.

Co se týká jednotlivých sociálních služeb – novinky i informace naleznete na podstránkách jednotlivých center.

V následujícím měsíci nás čeká vypracování přibližně šedesáti žádostí o dotace na příští rok a řešení problémů s nedostatkem finančních prostředků na počátku roku 2016, protože dotace přicházejí na naše účty nejdříve v březnu.

Jiří Juda,

ředitel Maltézské pomoci