V Prostějovských radničních listech vyšel článek o tamějších aktivitách Maltézské pomoci

Pobočka Olomouc 30. 10. 2015 


V říjnovém vydání Prostějovských radničních listů vyšel článek o Maltézské pomoci, konkrétně o snaze přivést dobrovolníky do Domova důchodců Prostějov na Nerudově ulici.

Celé říjnové vydání Prostějovských radničních listů naleznete na http://www.prostejov.eu/files/Urad/Radn_listy/2015/rl_rijen15_final.pdf

 

(MiH)