První listopadový týden, tj. od 2. do 5. 11. 2015, proběhl již čtvrtý a zároveň poslední studijní pobyt v rámci projektu „Skillful youth worker: the best motivation for your volunteers“. Na tomto projektu pořádaném Maltézskou pomocí se taktéž podílely organizace Maltézské pomoci v Albánii, Rumunsku a Ukrajině.  Projekt byl financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

V průběhu předešlých tří studijních pobytů, které probíhaly v České republice, Ukrajině a Albánii účastnici pracovali na tzv. „toolboxu“ neboli příručce pro mladé koordinátory dobrovolníků a seznamovali se s projekty, ve kterých hrají dobrovolníci v tamějších zemích nepostradatelnou roli.

Jinak tomu nebylo ani v Rumunsku. Celý týden probíhal ve významném rumunském městě Cluj-Napoca. Účastníci nejenže pečlivě pracovali na dokončení jednotlivých kapitol příručky, ale také se seznámili s některými sociálními projekty rumunské Maltézské pomoci. Podařilo se vyšetřit i chvilku času na objevování krás tohoto nádherného města s bohatou historickou minulostí, jakým Cluj-Napoca bezesporu je.

V těchto chvílích probíhají poslední dokončovací práce na příručce tak, aby byla nejen kvalitní, co se týče textu, ale rovněž po své grafické stránce. Projekt se tak chýlí ke svému konci.  Pro všechny účastníky studijních pobytů byl nejen nedocenitelnou zkušeností a inspirací při práci s dobrovolníky, ale také možností k síťování a navázání další spolupráce a kontaktů se zahraničními kolegy a koordinátory dobrovolníků. Rovněž doufáme, že příručka, která v rámci projektu vznikla, bude bohatým zdrojem dobré praxe pro další koordinátory dobrovolníků.

Nezbývá tedy než zamáčknout slzu nad končícím projektem, poplácat se po rameni za dobře odvedenou práci a vrhnout se do nových výzev, které naše práce přináší, a to i za pomoci zkušeností a know-how získaných v rámci tohoto projektu.

(PeM)