První listopadový týden, tj. od 2. do 5. 11. 2015, proběhl již čtvrtý a zároveň poslední studijní pobyt v rámci projektu „Skillful youth worker: the best motivation for your volunteers“.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Šumperk srdečně zve všechny dobrovolníky a uživatele služeb Domova důchodců Šumperk, p. o., na koncert pro dobrovolníky který se koná ve středu 25. 11. 2014 v 15:00 hod. ve společenském sále DD.

Dne 12. 11. 2015  proběhla pro dobrovolníky olomouckého Centra Maltézské pomoci zapojených do programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených supervize.

Ve čtvrtek 10. prosince od 9.00 do 16.00 hod. pořádá Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Jeseník den otevřených dveří.