Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhl v olomouckém centru Maltézské pomoci  vzdělávací kurz pro dobrovolníky moravských center. Kurz byl […]
I letos připravil tým Maltézské pomoci pro své klientské rodiny již tradiční Drakiádu. Dračí setkání se uskutečnilo na […]
Vážení příznivci Maltézské pomoci, nějaký čas jste nebyli informováni o novinkách. Je to tím, že říjen je pro nás nejvíce […]
Dne 9. října 2013 proběhlo v Domově pro seniory ve Chválkovicích Vinobraní. Cílem akce bylo potěšit uživatele zařízení hudbou, […]
Začátkem června se konala pouť přátel Maltézské pomoci na Svatý Kopeček, kterou organizovalo Centrum MP Olomouc. Také my, […]
Ve dnech 24. – 27. září 2013 hostila Maltézská pomoc, o.p.s. v Olomouci zahraniční návštěvu zástupců Maltézské pomoci ze zemí […]
Klient z Centra Maltézské pomoci v Pardubicích Ondřej Mach obdržel dopisem osobní poděkování od velmistra Řádu maltézských rytířů Fra Matthew […]
Přinášíme informace o dění v Maltézské pomoci v září. •    Dne 7.9. byla při slavnostní mši svaté přijata za členku řádu Maltézských rytířů slečna […]